Финанси, Счетоводство & Маркетинг

Оперативно счетоводство

Оперативното счетоводство е една от четирите области на бизнес счетоводството, наред със счетоводното, статистическото и данъчното счетоводство. Целта на оперативното…

Финанси, Счетоводство & Маркетинг

Основи на счетоводството

Счетоводството е подредена система за събиране, регистриране и обобщаване на информация в парично изражение относно имущество, пасивите на организациите и…